รู้จักอาวุธในหน่วยทหารประเภทปืนกล

รู้จักอาวุธในหน่วยทหารประเภทปืนกล

อาวุธในหน่วยทหารหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่ายุทโธปกรณ์ มีหลายประเภทตามระบบอาวุธของเหล่าทัพต่างๆ ที่ยึดตามหลักสากล เช่น อาวุธประจำกาย ยานพาหนะ อากาศยาน ระบบเรดาร์ต่างๆ และครั้งนี้ก็จะพาไปทำความรู้จักอาวุธประเภทปืนกล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปืนกลที่ใช้เป็นอาวุธในหน่วยทหาร

ปืนกล (MACHINE GUN) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธในหน่วยทหารประเภทอาวุธประจำกาย และมีแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายๆ ชนิด ตามลักษณะการใช้งาน ปืนกลถูกคิดค้นและนำมาใช้ทางการทหารตั้งแต่ยุคสงครามในอดีต จุดเด่นอยู่ตรงการใช้งาน เมื่อยิงกระสุนออกไปก็จะทำการบรรจุกระสุนนัดต่อไปเข้ามาในอุปกรณ์ที่เรียกว่ารังเพลิงตามวงรอบการทำงานจนกว่ากระสุนจะหมด เช่น ปืนกลมือ เป็นปืนกลที่น้ำหนักเบา ใช้กระสุนปืนพกและบรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน จะยิงได้ทั้งขณะเคลื่อนไหวหรืออยู่กับที่ สามารถถือได้โดยทหารเพียงคนเดียว 

ปืนกลประเภทต่างๆ 

ในความหมายของการใช้เป็นอาวุธในหน่วยทหาร ก็จะมีปืนกลที่ถูกนำมาใช้งานหลักๆ ได้แก่ ปืนกลเบาและปืนกลหนัก 

ปืนกลเบา ความหมายตรงตามชื่อก็คือปืนที่มีน้ำหนักเบา ใช้กระสุนได้ทั้งแบบกล่องกระสุนหรือสายกระสุน จึงเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายขณะใช้อาวุธได้ สามารถเคลื่อนย้าย ยิงอยู่กับที่ก็ได้ ตรงข้ามกับปืนกลหนักที่มีน้ำหนักมาก ใช้กระสุนขนาดใหญ่ถึง .50 BMG กับสายกระสุนเท่านั้น จึงทำให้ต้องประทับยิงอยู่กับที่บนฐานตั้งปืนไม่สามารถเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ได้ ส่วนใหญ่มักจะตั้งใช้บนยานพาหนะอย่างรถถัง รถเกราะ สำหรับการใช้ปืนกลหนักก็จะใช้โดยทหารเพียงคนเดียวเช่นกัน  นอกจากนี้ยังมีปืนกลอเนกประสงค์ที่ใช้กระสุนสายพานในการยิงและเป็นปืนที่มีต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งการใช้งานจะค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่า 2 แบบแรก

ข้อดีและข้อเสียของการใช้งานปืนกลทางทหาร

ปืนกลถือเป็นอาวุธในหน่วยทหารที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะด้านจึงมีทั้งข้อดี ข้อเสีย อีกทั้งยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับปืนไรเฟิล ที่มีอานุภาพทรงพลังมากกว่า ส่วนข้อดีของปืนกลในทางทหารก็จะเป็นเรื่องการใช้งานต่อสู้ระยะประชิดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางและต้องอาศัยการโจมตีแบบต่อเนื่อง ในอีกมุมหนึ่งก็ให้ความรู้สึกคล้ายอาวุธปืนลูกซองที่มุ่งเน้นการโจมตีด้วยการทำลายจังหวะโต้กลับของศัตรู อย่างไรก็ตามหากเทียบกับปืนไรเฟิลแล้ว ปืนกลอาจไม่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบโจมตีระยะไกลที่ต้องการความแม่นยำสูง รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้งานพื้นที่โล่ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้การป้องกันเป็นได้ค่อนข้างยาก 

 

 

 

 

เว็บบอล