เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น

เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากการที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และในวันรุ่งขึ้น ทางกองกำลังทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้าประเทศไทย จากทางปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช และ ประจวบคีรีขันธ์ และในเวลาเดียวกันนั้น ญี่ปุ่น ได้ส่งทหารเข้าโจมตีเกาะฮาวาย อีกทั้งยังได้ส่งทหารไปที่มาลายู และได้โจมตีสิงคโปร์ทางเครื่องบินอีกด้วย จากนั้น สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปีค.ศ. 1939 สมัยรัชกาลที่ 8 โดยในสมัยนั้น จอมพล ป. พิบูล สงคราม ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 

ประเทศไทย กับสงครามโลกครั้งที่ 2 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นนั้น ประเทศไทยได้ประกาศตัวเป็นกลา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นวันที่ญี่ปุ่นนำเรือรบขึ้นบุกตามชายทะเลภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่ทางประเทศไทยไม่ทันได้รู้ตัว แต่ทางรัฐบาลไทยต้องปล่อยยอมให้ทางญี่ปุ่นผ่านทาง โดยการทำพิธีเคารพเอกราชซึ่งกันและกัน และในตอนนั้น ได้มีกลุ่มคนไทยบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ได้ทำการจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตร ดังนั้นแล้ว ขบวนการเสรีไทย จึงได้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ทางไทยได้ประกาศสงครามกับอเมริกา และอังกฤษ แต่ทางการทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ไม่ทำการยอมรับการกระทำของรัฐบาลไทย จึงได้ร่วมกันก่อตั้งเสรีไทยขึ้นอีกครั้ง โดยการติดต่อกับนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งพำนักอยู่ในเมืองไทย จากนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ทางไทยจึงได้ประกาศสงครามเป็นโมฆะ โดยมีทางสหรัฐอเมริการับรอง และต่อมา ไทยได้เจรจายกเลิกประกาศสงครามกับอังกฤษ และฝรั่งเศส

สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นต้องการให้ไทยเป็นทางผ่าน

ญี่ปุ่นมีความต้องการจะอาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่าน ผ่านไปทางพม่า เพื่อไปยึดครองแผ่นดินอินเดีย จึงก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น บนแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะ เมื่อเดือนกันยายัน พ.ศ. 2485 โดยมีทั้งคนงาน รวมถึงเชลยศึกนับหมื่นคน ได้ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ ซึ่งมีความยาวถึง 415 กิโลเมตร ทั้งคนงาน และเชลย ต้องทำงานหนักตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ได้พักผ่อน อีกทั้งยังต้องบุกเบิกทางเข้าป่า ซึ่งเต็มไปด้วยสัตวร้าย และเชื้อโรค จึงทำให้ทั้งคนงาน และเชลยนับหมื่น ต้องประสบกับความทุกข์ยาก และทรมาน เกิดการบาดเจ็บล้มตาย กันเป็นจำนวนมาก จนทำให้การสร้างทางรถไฟล้มเหลวลง อีกทั้งสะพานข้ามแม่น้ำแควยังถูกระเบิดลงอีกหลายครั้ง จนในที่สุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ทางกองทัพญี่ปุ่นได้ทำพิธีเปิดทางรถไฟสายเป็นที่สำเร็จ

สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทย เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 

เนื่องจากในเวลานั้น ประเทศไทยมีพลกำลังน้อย ซึ่งเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาแล้ว จึงไม่สามารถต่อต้านได้ อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกัน ไม่ให้ประเทศไทยได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น ทั้งในด้านทางการเมือง และด้านเศรษฐกิจ และผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ จึงทำให้ดินแดนเชียงตุง รวมถึงสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย ต้องเสียให้กับอังกฤษได้คืนกลับมา และประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ สำหรับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ถือได้ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชีย และแปซิฟิก ซึ่งไม่นับรวมกับญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกับพวกอักษะ