สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดอะไรขึ้นกับไทย และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2457 โดยในตอนนั้น ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในความเป็นกลาง แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเห็นว่า ความรุนแรงของสงครามได้ปะทุหนักขึ้นทุกวัน และได้ทรงเห็นว่า ฝั่งเยอรมนีเป็นฝ่ายรุกรานมากขึ้น จึงได้ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย-ฮังการี เมื่อปี พ.ศ. 2460 จากนั้นได้ทรงส่งทหารไปช่วยในสงครามครั้งนี้ และในการส่งทหารไปช่วยในครั้งนี้นั้น ถือได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเหล่าทหารได้เรียนรู้วิชาเทคนิคทางการรบ รวมถึงวิชาการช่างในสมรภูมิ 

หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 จบลง ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ทางประเทศไทยจึงได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม ที่พระราชวังแวร์ซาย และจากการที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย-ฮังการี จึงทำให้สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เคยทำร่วมกันไว้ จึงได้สิ้นสุดลง แต่หลังจากนั้น ทางประเทศไทยพยายามขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาต่าง ๆ ในฉบับที่เคยทำไว้กับ ฝรั่งเศส อังกฤษ รวมถึงชาติอื่น ๆ อีกด้วย โดยในเวลานั้น ถือได้ว่า เป็นการเจรจาที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ดร. ฟราน ซิส บี แซยร์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ และเคยได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ ให้เป็นพระยากัลยาณไมตรี จนในที่สุดแล้ว ประเทศทั้ง 13 ประเทศ ยอมตกลงแก้ไขสัญญา แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในบางประการ คือ ยอมยกเลิกอำนาจศาลกงสุล และยินยอมให้อิสรภาพในการเก็บภาษีอากร ซึ่งอังกฤษได้ขอลดหย่อนต่อไปอีก 10 ปี จากนั้น ประเทศไทยได้พยายามเร่งชำระประมวลกฎหมายต่าง ๆ จนเสร็จสิ้น และทำการเปิดเจรจาอีกครั้งหนึ่ง จนทุกประเทศได้ยอมทำสัญญาใหม่กับประเทศไทย โดยในปีพ.ศ. 2480 ไทยได้อิสรภาพทางภาษีอากรคืนมา รวมถึงอิสรภาพทางอำนาจศาลกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ 

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1

ซึ่งหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่ 1 ลงแล้วนั้น ได้มีการวาดรูปแผนที่ยุโรปขึ้นมาใหม่ และนั่น จึงส่งผลให้ประเทศมหาอำนาจได้สูญเสียดินแดนของตัวเองเป็นจำนวนมาก โดยในตอนนั้น ออสเตรีย-ฮังการี ได้แตกออกเป็นอีก 4 ประเทศ คือ ออสเตรีย ยูโกสลาเวีย ฮังการี และ เชโกสโลวาเกีย และเมื่อออตโตมานได้ล่มสลายไปแล้วนั้น แผ่นเดินเดิมจึงได้ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน และได้กลายเป็นอาณานิคมของประเทศผู้ชนะสงคราม ทางด้านเยอรมนี ต้องชดใช้ค่าปฎิกรรมสงครามเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ส่วนทางด้านรัสเซียนั้น ได้สูญเสียดินแดนทางด้านฝั่งตะวันตกไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน และกลายเป็นประเทศใหม่อีก 5 ประเทศ คือ ฟินแลนด์ โปแลนด์ ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และ ลัตเวีย จากนั้น ผู้ที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการก่อตั้ง องค์กรสันนิบาตชาติ โดยมีหลายประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ด้วยวิธีการทางการทูต โดยมีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม และได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก โดยเคียงคู่ไปกับฝรั่งเศส และอังกฤษ ในส่วนของรัสเซียนั้น ได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจโลกสังคมนิยม และได้ร่วมกับแคว้นต่าง ๆ และได้จัดตั้งสหภาพโซเวียต ในปีค.ศ. 1922 โดยสนธิสัญญาแวซายนั้น ฝ่ายมหาอำนาจต้องเสียค่าปฎิกรรมสงคราม เป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ และห้ามเยอรมนีมีทหารประจำการเกิน 100,000 นาย และฝ่ายมหาหาอำนาจต้องถอดถอนทหารออกจากชายแดนทั่วเทศ รวมถึงทางเยอรมันต้องทำการส่งมอบถ่านหินให้กับฝรั่งเศสฟรี เป็นเวลานานถึง 10 ปี