ต้นกำเนิดสงครามเวียดนาม เกิดขึ้นได้อย่างไร

ต้นกำเนิดสงครามเวียดนาม เกิดขึ้นได้อย่างไร

สำหรับจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนาม เริ่มต้นจากที่อาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา เวียดนาม และลาว ได้ถูกทางญี่ปุ่นรุกรานช่วงสงครามโลกที่ครั้ง 2 ดังนั้นแล้ว เพื่อเป็นการตอบโต้การรุกรานของญี่ปุ่น ทางขบวนการชาตินิยมเวียดนาม หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เวียดมินห์” ซึ่งก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ ในปี 2484 ซึ่งโฮจิมินห์ได้เป็นคอมมิวนิสต์ ที่เริ่มก่อสงครามกองโจร ต่อต้านอำนาจจักรวรรคินิยม โดยเดิมทีเป็นของฝรั่งเศส แต่ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวออกไปแล้วนั้น ได้มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที โดยสนับสนุนทางเวียดนามใต้ และภายใต้ความขัดแย้งนี้ จึงไดกลายเป็นสงครามตัวแทน ในช่วงสงครามเย็นนั่นเอง 

ต้นกำเนิดสงครามเวียดนนาม

สำหรับต้นกำเนิดของสงครามเวียดนามนั้น เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากขบวนการเวียดมินห์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย โฮจิมินห์ ซึ่งระยะแรกนั้น การก่อตั้งเกิดขึ้นเพียงแค่ต้องการขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากนอกประเทศ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 ขบวนการเวียดมินห์ ได้ตั้งกองโจรขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้น กองกำลังการรบของเวียดมินห์นั้น จะเป็นเพียงแค่กองกำลังเล็ก ๆ จึงยังไม่สามารถไปต่อกรกับพวกญี่ปุ่นได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1945 สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ญี่ปุ่นได้ปลดอาวุธ รวมถึงขังทหารฝรั่งเศสไว้ จึงเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสนั้น เสียหน้าไปมาก เพราะในขณะที่เกิดเรื่องขึ้นนั้น ญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะกำลังจะแพ้สงคราม และนั่น จึงเป็นเหตุให้ชาวเวียดนาม และกลุ่มต่าง เริ่มดิ้นรนให้ตัวเองเป็นเอกราช 

เมื่อกลุ่มต่าง ๆ ในเวียดนาม ต้องการเป็นเอกราชมากขึ้น จึงผู้นำ ซึ่งเคยเป็นจักรพรรดิแคว้นอันนัมมาก่อน ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็น “จักรพรรดิแห่งเวียดนาม” จากนั้น ได้มีกลุ่มของสมเด็จพระจักรพรรดิเบาได๋ ภายใต้การนำของ นายพลเดอโกลล์ ได้ออกมากล่าวว่า อยากให้เวียดนามได้ปกครองตนเอง จึงทำให้พวกชาตินิยมในเวียดนาม ต่างพากันมีความหวังในเรื่องความเป็นเอกราช อย่างสันติวิธี แต่สุดท้ายแล้ว ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น จึงได้ทำลายความหวังนั้นลงไป เนื่องจากกลุ่มเวียดมินห์ ได้ออกมาสั่งให้ประชาชนต่อต้านญี่ปุ่น แต่ภายใต้คำสั่งนี้ กลับมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ เพื่อเป็นการหวังผลประโยชน์อีกทางหนึ่ง ซึ่งมีเจตนาไม่ให้ฝรั่งเศสกลับมามีอำนาจอีกครั้ง 

การประกาศเอกราช ในสงครามเวียดนาม

จากที่กลุ่มเวียดมินห์ ได้ประกาศให้ประชาชนต่อต้านญี่ปุ่น ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีมาก เพราะจักรพรรดิเบาไต๋ได้สละตำแหน่ง แล้วจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้น จากนั้นในเวลาต่อมา ได้ประกาศเป็นเอกราช สำหรับความสำเร็จการยึดอำนาจในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์ ที่ยังปะปนอยู่ในกลุ่มชาตินิยมเวียดนาม สามารถตั้งตนในหมู่ได้ และทำให้คณะชั้นนำของขบวนการ ได้ทำการปฏิวัติอีกครั้ง แต่ถึงกระนั้น ทางฝรั่งเศสก็ยังมีความพยายามที่จะยึดครองเวียดนาม แต่เนื่องจากโอกาสไม่เอื้ออำนวย ขาดทั้งกองกำลังทหาร รวมถึงพาหนะลำเลียง แต่เวียดนามก็ยังคงตกอยู่ในสภาพเดิม เนื่องจากมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตร เป็นผู้ชนะสงคราม จึงได้เข้ามายึดครองแทน โดยมีอังกฤษได้เข้ามายึดครองภาคใต้ของเวียดนาม และทางจีนได้เข้ามายึดครองทางภาคเหนือของเวียดนาม และหลังจากนั้น โฮ จิมินห์ ได้เริ่มเห็นความเสียเปรียบ จึงได้ทำสงครามเวียดนามอีกครั้ง สำหรับการทำสงครามเวียดนามในครั้งนี้ มีการรวบราวมชาวเวียดนามที่มีหัวชาตินิยมไว้เป็นพวกเดียวกัน จนได้กลายเป็นองค์กรใต้ดิน ซึ่งดำเนินการอย่างลับ ๆ เป็นเวลานาน