สงครามเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เกิดขึ้นได้อย่างไร

สำหรับสงครามเกาหลี เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น เป็นการทำสงครามระหว่างเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ สงครามเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1950 – 1953 โดยมีสาเหตุมาจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทางสหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต ได้ทำการแบ่งแยกดินแดนเกาหลี ซึ่งเดิมทีนั้น ได้ถูกญี่ปุ่นปกครองออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเป็นการคานอำนาจระหว่างกัน ซึ่งทางฝั่งเกาหลีเหนือถูกปกครองแบบคอมมิวนิสต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ในส่วนของฝั่งเกาหลีใต้นั้น ได้รับการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่นสหรัฐอเมริกา ดังนั้นแล้ว ทั้งสองฝั่ง จึงมีความแตกต่างทางด้านการอุดมการณ์ และทางการเมือง และนี่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้

จุดเริ่มต้น สงครามเกาหลี

สำหรับจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีนั้น เริ่มจากความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้ง ในปีค.ศ. 1948 เนื่องจากทางสหรัฐอเมริกานั้น ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดน จึงได้เสนอให้รวมเกาหลีทั้งสอง เป็นประเทศเดียวกัน โดยทางสหภาพโซเวียตก็เห็นด้วย เพียงแต่มีเงื่อนไขว่า ทางรัฐบาลที่จะปกครองเกาหลีนั้น ต้องเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขของสหภาพโซเวียต ทั้งนี้ ทางด้านสหรัฐอเมริกาจึงได้นำปัญหานี้ เสนอขึ้นต่อองค์กรสหประชาชาติ จากนั้นสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้ลงมติให้มีการเลือกตั้งในประเทศเกาหลี แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของสหประชาชาติ แต่ทางด้านสหภาพโซเวียตปฎิเสธให้ความร่วมมือ ดังนั้นแล้ว จึงทำให้มีการเลือกตั้งเพียงแค่ฝั่งเกาหลีใต้เท่านั้น 

จากนั้น วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ทางสมัชชาแห่งชาติของเกาหลี ได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีนาย ซึงมัน รี เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ซึ่งทางด้านสหภาพโซเวียตได้ออกมาตอบโต้ โดยใช้วิธีการจัดตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยมีนายคิม อิล-ซ็อง ขึ้นไปหัวหน้าคณะรัฐบาล และหลังจากที่มีการก่อตั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ฝั่งแล้วนั้น ทางสหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต จึงได้มีการถอนกำลังออกจากประเทศเกาหลี และหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจทั้งสองได้ถอนกำลังออกไปแล้วนั้น ทางด้านซึงมัน รี และ คิม อิล-ซ็อง มีความต้องการจะรวมประเทศเกาหลี จึงได้ส่งทหารปะทะกันตามแนวชายแดน จึงได้เกิดสงครามเกาหลีเล็ก ๆ เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 จนถึงปีค.ศ. 1950 จนมาถึงวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ทางกองทัพเกาหลีเหนือได้เปิดจากโจมตีเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว โดยทางเกาหลีเหนืออ้างว่า การทำสงครามเกาหลีในครั้งนี้ ทางกองทัพเกาหลีใต้ได้เข้ามาบุกรุกข้ามชายแดนมาก่อน 

การบุกโจมตีของเกาหลีเหนือครั้งแรก 

สำหรับการบุกเข้าโจมของเกาหลีเหนือนั้น ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะทางด้านสหรัฐอเมริกา ที่มีความตื่นตระหนกมากที่สุด เพราะเกาหลีใต้นั้น เปรียบเสมือนได้ดั่งเป็นกำแพงป้องกันอิทธิพลคอมมิวนิสต์ ซึ่งถ้าเกาหลีเหนือสามารถยึดเกาหลีใต้ได้แล้วนั้น มันจะส่งผลให้ทางสหรัฐอเมริกาสูญเสียจุดยุทธศาสตร์ในคาบสมุทรเกาหลีไป ดังนั้นแล้ว ทางสหรัฐอเมริกาจึงได้พยายามยุติสงครามเกาหลีนี้ให้ไวที่สุด โดยทางประธานาธิบดีแฮร์รี เอส ทรูแมน ได้สั่งให้ ดีน แอชิสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ เพื่อขอคำอนุมัติให้นำกองกำลังทหารจากสหประชาชาติ เข้าทำการแทรกแซงเกาหลี เพื่อช่วยให้เกาหลีใต้ ให้ดันกองทัพเกาหลีเหนือกลับไปยังดินแดนของตน