รู้จักผู้ผลิตอาวุธปืนต่างประเทศ

รู้จักผู้ผลิตอาวุธปืนต่างประเทศ

อาวุธปืน เป็นอาวุธที่มีผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับอยู่ในหลายๆ ประเทศ และ ปืนต่างประเทศ ที่นำเข้ามาในไทยก็มีหลายรูปแบบ เช่น ปืนสั้น ปืนพก ปืนกล ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธปืนที่ใช้ทางการทหารซึ่งในครั้งนี้ก็ได้นำข้อมูลน่าสนใจของปืนจากต่างประเทศมาฝากดังนี้

แนะนำปืนต่างประเทศยี่ห้อดัง ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 

เมื่อพูดถึง ปืนต่างประเทศ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมทั่วโลก ก็มีหลายๆ ยี่ห้อที่น่าสนใจ เช่น 

GLOCK แบรนด์ผู้ผลิตปืนจากประเทศออสเตรียที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1982-ปัจจุบัน อาวุธปืนที่ได้รับความนิยมมากคือ ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ที่นิยมใช้กันในหน่วยงานทหาร ตำรวจ เพื่อเป็นอาวุธประจำกาย รวมทั้งยังเป็นอาวุธเพื่อกิจกรรมสันทนาการในกลุ่มพลเรือนด้วย 

COLT แบรนด์ผู้ผลิตอาวุธปืนเก่าแก่จากสหรัฐอเมริกา และมีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตอาวุธปืนสั้นให้กับกองกำลังทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีปืนพกรุ่น COLT M1911 ที่มีได้รับความนิยมมากในกองทัพหลายๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการผลิตปืนไรเฟิล AR-15และM16 ที่มีชื่อเสียงมากเช่นกัน

การนำเข้า ปืนต่างประเทศ ในไทย

สำหรับการซื้อหรือนำเข้า ปืนต่างประเทศ เพื่อมาใช้ในเมืองไทย ในทางกฎหมายแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าบุคคลพลเรือนทั่วไปหากจะนำเข้าปืนจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก จะเห็นได้ว่าการสั่งซื้อหรือนำเข้าอาวุธปืน มีเพียงหน่วยงานทางยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพที่มีหน้าที่รับผิดชอบและนำเข้าอาวุธปืนต่างๆ เข้ามา 

อย่างไรก็ตามหากพลเรือนที่มีฐานะเป็นบริษัทซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอาวุธอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ซื้ออาวุธเข้ามา ซึ่งอาจจะมีหลากหลายประเภท ไม่ใช่แค่อาวุธปืนเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ การถือครองอาวุธในฐานะพลเรือนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่สามารถซื้อขายหรือนำเข้าได้เอง

ยี่ห้อ ปืนต่างประเทศ ที่นิยมในพลเรือน

ปืนต่างประเทศ ไม่ได้มีเพียงแค่ปืนสำหรับใช้ทางทหารเท่านั้น ตามกฎหมายของหลายๆ ประเทศก็มีการอนุญาตให้พลเรือนทั่วไปครอบครอบอาวุธปืนได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตัวและในบรรดาแบรนด์ของผู้ผลิตอาวุธหลายๆ ประเทศ ก็มียี่ห้อปืนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มพลเรือน เช่น B&T จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับปืนพกแบบปืนกลมือรุ่น TP9 แต่ถึงแม้จะระบุว่าให้ใช้งานในกลุ่มพลเรือนได้ก็ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายและส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นอาวุธสำหรับทหารและตำรวจมากกว่า 

ยี่ห้อ CHIAPPA จากอิตาลี ก็เป็นหนึ่งในอาวุธปืนที่ผลิตมาเพื่อใช้ในกิจกรรมทางพลเรือน ส่วนใหญ่เป็นปืนพกสั้น นิยมนำไปใช้เข้าป่าล่าสัตว์ หรือแข่งขันในแบบสันทนาการ เช่น CHIAPPA 1911–2

 

 

 

สมัครบาคาร่า