BATTLEMOUSE PATTAYA.COM

BATTLEMOUSEPATTAYA

ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)

ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)

     สำหรับการยิง เพื่อหวังผลในระยะไกล จึงจำเป็นต้องมีอาวุธที่มีความแม่นยำ และอำนาจการทำลายสูง และนั่นก็คือ ปืนยาว หรือปืนสไนเปอร์นั่นเอง ปืนไรเฟิลซุ่มยิงระยะไกล คือ หนึ่งในอาวุธปืน ที่มีบทบาทในการปฏิบัติการรบทางยุทธวิธี ต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจของฝ่ายตรงกันข้าม เพราะมันคืออาวุธ ที่ถูกออกแบบเพื่อการยิงในระยะไกล ด้วยกระสุนความเร็วสูง จากการยิงของสไนเปอร์ หรือพลซุ่มยิง 

ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)
ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)

พลซุ่มยิง (Sniper) คือใคร มีหน้าที่อะไร

     สำหรับพลซุ่มยิง หรือ Sniper คือ ผู้ที่มีความสามารถสูง ในเรื่องของการยิง ปืนยาว ในระยะไกล ซึ่งได้รับการฝึกฝนยิงเป้าหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการยิงปืน เพื่อความอยู่รอด ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่น ในป่า หรือในพื้นที่สิ่งก่อสร้าง โดยหน้าที่ของพลซุ่มยิงคือ การวางวิถีกระสุนอย่างแม่นยำ ไปยังฝ่ายข้าศึก ซึ่งทหารในหน่วยต่าง ๆ ไม่สามารถทำการยิงได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระยะทาง ขนาดของกำลังข้าศึก ที่ตั้งฝ่ายข้าศึก รวมถึงเรื่องการมองเห็น 

ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)
ปืนยาว ทำความรู้จักกับ “ปืนซุ่มยิงระยะไกล” (Sniper)

หากอยากเป็นพลซุ่มยิง ต้องเป็นบุคคล มีลักษณะอย่างไร

     สำหรับผู้ที่อยากเป็นพลซุ่มยิงนั้น จะต้องมีลักษณะพิเศษอย่างดังตัวอย่างในระเบียบราชการสนาม การฝึกพลซุ่มยิงของกองทัพบกสหรัฐฯ ซึ่งได้มีแนวทางในการคัดเลือกกำลังพลเข้าทำการฝึกเป็นพลซุ่มยิง จะมีข้อพิจารณาอยู่ด้วยกัน 6 ประการ ดังนี้

 

1. แม่นปืนยาว สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิงนั้น จะต้องมีความสามารถในการยิงปืนที่ดีเลิศ ถ้าผ่านการแข่งขันทางด้านการยิงปืน หรือการล่าสัตว์มาก่อน ถือเป็นข้อได้เปรียบ ในการคัดเลือกเข้ารับการฝึก

 

2. ร่างกายต้องพร้อม สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิงได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และถ้าเคยผ่านการเป็นนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ ก็จะได้เปรียบ ในการคัดเลือกเข้ารับการฝึก

 

3. สายตา และความสามารถในการมองเห็น ผู้ที่เข้ารับการฝึก จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สวมใส่แว่นสายตา เพราะจะเป็นการเสี่ยงต่อความล้มเหลวจากภารกิจที่ได้รับ เมื่อแว่นสายตกชำรุด หรือสูญหายในพื้นที่ปฎิบัติการ และนอกจากนี้ จะต้องไม่มีตาที่บอดสี เพราะจะมีปัญหาในการแยกเป้าหมายจากสิ่งแวดล้อม

 

4. ไม่สูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึก จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี จะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตนเอง และนอกจากนี้ ในการปฎิบัติงานจริง จะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้เป็นระยะเวลานาน และการที่ไม่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำแล้วนั้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยิงลดลง

 

5. มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงกว่าคนปกติ เพราะผู้ที่เข้ารับการฝึก จะต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ในทุก ๆ สถานการณ์ เพราะการปฏิบัติงานจริง อาจต้องตกอยู่ในภาวะที่มีความกดดันสูง ในขณะที่ลั่นไก ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการปฏิบัติงานจริงของพลซุ่มยิง

 

6. ความคิด และระดับสติปัญญา สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกนั้น จะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีของกระสุน ในลักษณะต่าง ๆ การปรับแต่งอุปกรณ์ช่วยเล็ง การใช้วิทยุสื่อสาร การตรวจการณ์ และการปรับการยิง เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ การเดินแผนที่ และเข็มทิศ การรวบรวม และการรายงานข่าวสาร รวมถึงเรื่องการพิสูจน์ฝ่าย และอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยหนึ่งชุดซุ่มยิงลาดตะเวนนี้ จะประกอบไปด้วยกำลังพล 2 นาย คือ 1. พลซุ่มยิ่ง เป็นผู้ทำหน้าที่ในการซุ่มยิง 2. พลชี้เป้า เป็นผู้ทำหน้าที่วัดระยะจากที่วางตัวไปยังเป้าหมาย แล้วจึงแจ้งให้พลซุ่มยิงทราบ

 

     แต่การจะยิงเป้าหมายจากระยะไกล ต้องใช้ปืนยาวที่มีความแม่นยำสูง มีกระสุนที่มีรัศมีทำการไกลกว่าปกติ เนื่องจาก เป็นกระสุนความเร็วสูง ที่ถูกออกแบบให้ใช้กับปืนยาวแบบลูกเลื่อนสไลด์ ซึ่งอาจมีขนาดของกระสุนที่แตกต่างกันออกไป ตามการใช้งาน ในแต่ละสถานการณ์ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ barrett m107a1 ปืนไรเฟิลซุ่มยิงขนาด .50 ลำแรกที่ถูกผลิตขึ้น

ประวัติ barrett m107a1 ปืนไรเฟิลซุ่มยิงขนาด .50 ลำแรกที่ถูกผลิตขึ้น

     ในปี 1982 BARRETT FIREARMS MANUFACTURING ได้พัฒนา M82 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “MODEL 1982” เป็นปืนไรเฟิลซุ่มขนาด .50 ลำแรก ที่บริษัทได้พัฒนาปืนนี้ขึ้น เพื่อการใช้งานใ

READ MORE
ตำนานปืน AK-47 ที่ใครหลายคนยังไม่รู้

ตำนานปืน AK-47 ที่ใครหลายคนยังไม่รู้

     สำหรับอาวุธปืน ที่ได้รับการยกย่องจากคนค่อนโลกว่า “อาวุธไร้เทียมทาน” คือ ปืนเล็กยาว ak 47 ถือเป็นนวัตกรรที่ลงตัว ระหว่างโลหะ และไม้ จนกลายเป็นเครื่องมือสังหารที่ทรงอานุภ

READ MORE
สุดยอดปืน Barrett m82a1 ประวัติความเป็นมา

สุดยอดปืน Barrett m82a1 ประวัติความเป็นมา

     barrett m82a1 คือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแบบหดตัว เพราะเมื่อปืนถูกไล่ออกจากกระบอก จะค่อย ๆ หดตัวในระยะสั้น ประมาณ 1 นิ้ว หรือ 25 มิลลิเมตรนั่นเอง ในขณะที่ล็อคแน่นด้วยสลักเกลียวหมุน หลั

READ MORE
ประวัติความเป็นมา DRAGUNOV ปืนไรเฟิลซุ่มยิง ในตำนาน

ประวัติความเป็นมา DRAGUNOV ปืนไรเฟิลซุ่มยิง ในตำนาน

     สำหรับปืนไรเฟิล DRAGUNOV ถือเป็น ปืนไรเฟิลซุ่มยิง ที่พบมากที่สุดอันดับสอง รองจาก REMINGTON 700 CLONES  โดยปืนไรเฟิลนี้ ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เป็นตำนานเท่านั้น แต่อาวุธนี้ ยังมีปร

READ MORE
5 อันดับปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลก

5 อันดับปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลก

     ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ 5 อันดับปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลก เรามาทำความรู้จักกับ ปืนไรเฟิลก่อนดีกว่า ว่ามันคือปืนอะไร “ปืนไรเฟิล” คือ อาวุธปืนที่มีขนาดยาว ที่ถูกออกแบบมา

READ MORE
วิธีเลือกซื้อปืน BB Gun ต้องเลือกอย่างไร ถึงจะของดี

วิธีเลือกซื้อปืน BB Gun ต้องเลือกอย่างไร ถึงจะของดี

     สำหรับกลุ่มผู้เล่น bb gun ชลบุรี สามารถจำแนกแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่เป็นขาประจำเล่นตามสนามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ ๆ, กลุ่มซื้อเพื่อเก็บสะสม กลุ่มน

READ MORE