เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร 

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร 

วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร เป็นหนึ่งในอาวุธกองทัพของทุกเหล่าทัพที่เรียกว่าเป็นวัตถุอันตราย และมีกฎหมายรวมถึงข้อบังคับใช้ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ครั้งนี้ก็มีเรื่องราวของอาวุธชนิดนี้มาฝากดังนี้

วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร หมายถึงอะไร?

วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร ในภาพรวมหมายถึง อาวุธระเบิดที่ผลิตขึ้นจากสารประกอบทางเคมี ที่มีหลายสถานะซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการใช้งานของวัตถุระเบิดนั้นๆ เช่น สารที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เมื่อมีปฏิกิริยาจากภายอย่างความร้อน เปลวไฟ การกระแทกก็จะเกิดการกระจายตัวในทุกทิศทางพร้อมแสงสว่างจากเปลวไฟ ความร้อนและแรงดัน หรือเรียกว่าการระเบิดนั่นเอง

ปกติแล้ววัตถุระเบิดที่ใช้ในทางทหารก็จะมีการแยกประเภทของวัตถุระเบิดเป็นวัตถุระเบิดแรงต่ำและวัตถุระเบิดแรงสูงจากอัตราความเร็วของการระเบิด เช่น ระยะความเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาที ซึ่งผลของแรงระเบิดก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปของวัตถุระเบิดแต่ละชนิด

ความอันตรายของ วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร

วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร แต่ละชนิดจะมีความอันตรายและอำนาจทำลาย ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารที่บรรจุอยู่ในวัตถุระเบิดชนิดนั้นๆ เช่น ดินระเบิด TNT มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมัน เป็นอาวุธระเบิดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับหน่วยงานกองทัพหลายๆ ประเภทเพราะเป็นวัตถุระเบิดมาตรฐาน ที่มีความสำคัญในงานราชการทหารด้วย ลักษณะเป็นผนึกสีเหลืองอ่อน มีความคงทนดี ถ้าลุกไหม้ในที่โล่งจะมีควันเป็นสีดำส่วนใหญ่มักจะใช้บรรจุลูกกระสุนปืนใหญ่ ลูกระเบิดอากาศ ลูกระเบิดขว้าง เป็นต้น

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ดินดำ (BLACK PODER) เป็นวัตถุระเบิดชนิดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงคราม ประกอบด้วยส่วนผสมของสารเคมีคือโพแทสเซียมหรือโซเดียมไนเตรทกับ ถ่านโค้ก กำมะถัน ดินดำนิยมใช้เป็นชนวนระเบิดฝักแคหรือใช้จุดระเบิดบางชนิดเพื่อถ่วงเวลา

การใช้งาน วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร

การใช้งาน วัตถุระเบิดใช้ในทางทหาร จะใช้โดยเครื่องจุดระเบิด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 วิธีใช้ได้แก่ ใช้ด้วยวิธีกด ใช้ด้วยวิธีเลิกกด ใช้ด้วยวิธีดึง ใช้ด้วยวิธีเลิกดึง ใช้ด้วยวิธีถ่วงเวลา และใช้ด้วยการแสวงเครื่อง

ในส่วนของอาวุธที่เรียกว่าระเบิดแสวงเครื่อง อีกความหมายหนึ่งในทางทหาร หมายถึง วัตถุต้องสงสัย ที่ภายในอาจมีการบรรจุวัตถุระเบิดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้และสามารถทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง เช่น จากระบบควบคุมการจุดระเบิดหรือ SWITCH ถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้วัตถุระเบิดใดๆ ก็ตาม เช่น ระเบิดแสดงเครื่องเกิดระเบิดขึ้นตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ส่วนมากที่พบจะเป็นการดัดแปลงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น