อาวุธระเบิดและประเภทระเบิดรูปแบบต่างๆ 

อาวุธระเบิดและประเภทระเบิดรูปแบบต่างๆ 

ระเบิด ก็คืออาวุธประเภทหนึ่งซึ่งมีสารเคมีที่เรียกว่าวัตถุระเบิดบรรจุไว้ภายในสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามประเภทระเบิด และครั้งนี้ก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของระเบิดมาแนะนำดังต่อไปนี้

ประเภทระเบิดที่แบ่งตามลักษณะการใช้งานทางทหาร

วัตถุระเบิดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธทางทหารโดยมีการแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ หลายประเภท บ้างก็เรียกว่าเป็นอาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรง ประเภทระเบิดสำหรับใช้งานทางทหารจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย มี 4 ประเภทหลักๆ ประกอบด้วย 

1.ระเบิดที่ใช้ยิงด้วยเครื่องยิงระเบิด ส่วนใหญ่ก็คืออาวุธปืนสำหรับยิงลูกระเบิด

2.ระเบิดที่ใช้ขว้าง เป็นระเบิดมือหรืออาวุธพกติดตัวของทหาร

3.ระเบิดที่ใช้ด้วยการวาง หรือที่เรียกว่าวางระเบิด เช่น วางทุ่นระเบิดในน้ำ

4.ระเบิดที่ทิ้งจากอาการศ เช่น ระเบิดพวง พลุอากาศ 

วัตถุระเบิดทั้ง 4 ประเภทนี้จะมีคำเรียกเพื่อช่วยจำนั่นคือ ยิง ขว้าง วาง ทิ้ง 

ประเภทระเบิดที่แบ่งตามสิ่งบรรจุภายใน

องค์ประกอบที่สำคัญของวัตถุระเบิดก็คือสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งจะมีผลต่ออานุภาพการทำงานของระเบิดและการนำไปใช้งานที่แตกต่างต่างกัน สำหรับประเภทระเบิดที่แบ่งตามสิ่งบรรจุภายใน แบ่งได้ 4 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สารที่ทำให้เกิดการระเบิด เช่น สารเคมีไนโตรกลีเซอรีน
  2. ดินระเบิด ส่วนใหญ่มักจะบรรจุภายในระเบิดมือ
  3. สารไพโรเทคนิค ที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดปฏิกิริยาภายในและทำให้เกิดการระเบิด
  4. สารเฉื่อยที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้เมื่อมีการใช้ระเบิด

ความแตกต่างของสารบรรจุจะส่งผลต่อแรงระเบิดและการเกิดระเบิด การเผาไหม้ จากปฏิกิริยาทางเคมีในวัตถุระเบิดนั้นๆ รวมทั้งยังมีผลต่อการพิสูจน์หลักฐานในทางราชการโดยเฉพาะเรื่องการพิสูจน์ทราบของวัตถุระเบิดด้วย

ประเภทระเบิดในรูปแบบอื่นๆและความอันตรายของระเบิด

นอกจากการแบ่ง ประเภทระเบิด ตามที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น ซึ่งในภาพรวมก็คือการแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานทางทหาร ก็ยังมีวัตถุระเบิดอื่นๆ ที่มีความอันตรายและอำนาจการระเบิดสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากัน เช่น ระเบิดเวลา ก็คือระเบิดที่ทำงานด้วยตัวจุดระเบิดกับเครื่องจับเวลา มีกลไกการทำงานคล้ายนาฬิกานับถอยหลัง จุดประสงค์ในการใช้เพื่อก่อการร้าย หรือถ่วงเวลาการระเบิด 

อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นระเบิดทำเองของพลเรือน เช่น ดินระเบิด ANFO มีอาวุธที่มีส่วนผสมจากปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช รวมทั้งดินที่ใช้ทำดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด ที่พลเรือนอาจจะเรียนรู้การทำงานของระเบิดและผสมเองได้ มักจะให้แรงระเบิดค่อนข้างต่ำแต่ก็สร้างความอันตรายได้อีกทั้งยังกฎหมายด้วย