เหตุผลอะไร ถึงได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้ง

เหตุผลอะไร ถึงได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้ง

สำหรับชนวนเหตุ ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 นี้คือ เกิดจากในประเทศโปแลนด์ ได้มีชาวเยอรมนีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเยอรมนีได้สูญเสียดินแดนในส่วนนี้ให้แก่โปแลนด์ ตามสนธิสัญญาแวร์ซาย์ และยังเป็นฉนวนให้เยอรมนีต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รัสเซียตะวันตก และรัสเซียตะวันออก โดยในตอนนั้น ฮิตเลอร์ ได้ขอสร้างถนนผ่านโปแลนด์ เพื่อไปยังรัสเซียตะวันออก แต่ถูกฝ่ายอังกฤษ และฝรั่งเศสคัดค้านไว้ ฮิตเลอร์จึงได้ยกเลิกสนธิสัญญา ที่เยอรมณีจะไม่รุกรานโปแลนด์ แต่ทำสัญญาว่าจะไม่รุกรานกับสหภาพโซเวียตแทน เยอรมนีจึงได้เริ่มสงครามอีกครั้ง โดยการบุกโจมตีโปแลนด์ เมื่อ 1 กันยายน ค.ศ. 1939

เหตุผลอะไร ถึงได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้ง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกบุกแบบสายฟ้าแลบ

เมื่อกองทัพเยอรมนีบุกโจมตีโปแลนด์ แบบสายฟ้าแลบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 1939 เนื่องจากโปแลนด์ปฏิเสธที่จะยกเมืองท่า เนื่องจากโปแลนด์มีสนธิสัญญาค้ำประกันเอกราชของโปแลนด์ไว้อยู่ อังกฤษ และฝรั่งเศส จึงได้ทำการยื่นคำขาดว่า ให้เยอรมันถอดถอนทหารออกจากโปรแลนด์ แต่เมื่อฮิตเลอร์ไม่ปฎิบัติตาม ทั้งสองประเทศจึงได้เริ่มประกาศสงครามกับเยอรมนี สำหรับสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ ประเทศคู่สงครามได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ 

ฝ่ายอักษะ ซึ่งได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี และประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายพันธมิตร ซึ่งได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศรัสเซีย

ซึ่งต่อมา ได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนทำให้สงครามเริ่มแผ่ขยายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1942 ฝ่ายอักษะ ได้บุกยึดยุทธภูมิสำคัญ คือ แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก และรัสเซียไดด้สำเร็จ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งได้รับชัยชนะมากที่สุด จึงได้ทำการยึดครองจักรวรรดิแปซิฟิก สำหรับสงครามในโลกตะวันออกนั้น เริ่มต้นขึ้นราวปีค.ศ. 1941เมื่อญี่ปุ่นเริ่มโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ สหรัฐอเมริการจึงได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่น และหลังจากนั้น เพียงไม่กี่วัน เยอรมนี และอิตาลี ก็ได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกัน สืบเนื่องจากทั้งสองประเทศนั้น ได้ทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นแรงผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรอย่างเต็มตัว รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ก็ได้ประกาศสงครามตามสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

เหตุผลอะไร ถึงได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้ง

จุดจบของ สงครามโลกครั้งที่ 2 

จากเหตุการณ์ที่เยอรมนีบุกโจมตีโปแลนด์นั้น เยอรมนีได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ว และได้ทั้งดินแดนโปแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก จากนั้น อังกฤษ และฝรั่งเศสประกาศเข้าร่วมสงคราม ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรีย และบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ สหรัฐจึงก้าวเข้าสู่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเดิมทีนั้น สหรัฐอเมริกาวางตัวเป็นกลาง แต่เมื่อถูกญี่ปุ่นโจมตี สหรัฐอเมริการจึงได้กระโดดเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 กับฝรั่งเศส และอังกฤษในทันที จึงทำฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1945 แต่ในระยะแรก ๆ ของสงครามนั้น ฝ่ายอักษะมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด แต่หลังจากวัน D-DAY ซึ่งเป็นวันที่พันธมิตรยกพลขึ้นบกที่มอร์มังดี ในประเทศฝรั่งเศส ด้วยกองกำลังพลนับล้านคน พร้อมด้วยเครื่องบินรบ 11,000 เครื่องและเรือรบ 4,000 ลำ วิถีสงครามจึงเริ่มค่อย ๆ เปลี่ยน กลับกลายมาเป็นฝ่ายพันธมิตรได้เปรียบ สงครามได้ยุติลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมื่อฮิโรชิมา และลูกที่ 2 ที่เมืองนางาซากิ โดยวันที่ 14 สิงหาคม 1945 ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ประกาศยอมแพ้ 

เหตุผลอะไร ถึงได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้ง

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อประเทศไทย 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในสมัยของรัชการที่ 8 เมื่อเริ่มสงครามนั้น ไทยได้ประกาศตัวเป็นกลาง แต่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2482 ญี่ปุ่นได้นำเรือรบขึ้นชายทะเลทางภาคใต้ของไทย โดยที่ไทยยังไม่รู้ตัว รัฐบาลไทย จึงต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่าน และทำพิธีเคารพเอกราชซึ่งกันแนะกัน แต่กลุ่มคนไทยบางส่วน โดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศ ได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทย ดำเนินการช่วยเหลือฝ่ายพันธมิตร จึงช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการแพ้สงคราม แต่มาในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยได้ประกาศสงครามกับ อังกฤษ และอเมริกา แต่ต่อมามีการคัดค้านเกิดขึ้น จึงทำให้ไทยต้องประกาศสงครามให้เป็นโมฆะ ซึ่งสหรัฐอเมริการออกมารับรอง และต่อมา ไทยได้เจรจาเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษ และฝรั่งเศษ