จุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครกันแน่ เป็นผู้เริ่ม

จุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครกันแน่ เป็นผู้เริ่ม

สำหรับสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1นั้น สาเหตุแรกเลยก็คือ มีการลอบปลงพระชนม์อาร์คดุยค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ ซึ่งเป็นรัชทายาทของบัลลังก์จักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี จากฝีมือของ กัฟรีโล ปรินซีป เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งมือมีด ซึ่งเขามีความต้องการที่จะทำลายการปกครองของออสเตรีย – ฮังการี ที่มีอยู่ในบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา และนั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดปฎิกิริยาลูกโซ่ จนปะทุก่อนให้เกิดสงครามโลกครั้งใหญ่ในทวีปยุโรป ซึ่งในความขัดแย้งนี้ ได้มีมาตั้งแต่การรวมชาติเยอรมนี ตังแต่คริสต์ศักราช 1871 และนั่นจึงทำให้ยุโรปต้องตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ ทั้งในเรื่องการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม ทางการทหาร รวมถึงเรื่องการแย่งดินแดน จึงทำให้วิกฤตนี้ ทะลุออกมาเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1

จุดเริ่มต้น สงครามโลกครั้งที่ 1

จุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครกันแน่ เป็นผู้เริ่ม

สำหรับสงครามโลกครั้งที่ 1ในครั้งนี้นั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งมหาอำนาจไตรภาคี ประกอบไปด้วยประเทศฝรั่งเศส, รัสเซีย และประเทศอาณานิคของทั้งสองประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น รัฐที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1นี้ ภายหลังจะเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรเป็นส่วนใหญ่ โดยมีชาติมหาอำนาจเข้าร่วมสงครามนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งแต่เดิมนั้น จะไปประกอบไปด้วย ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย – ฮังการี รวมถึงดินแดนอาณานิคม ต่อมาได้มีจักวรรดิออโตมาน ได้เข้าร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจกลาง และอีกปีให้หลัง ได้มีประเทศบัลแกเรียเข้าร่วมอีกด้วย ซึ่งในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1นี้ ประเทศที่วางตัวเป็นกลางในทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศสเปน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศแถบทางด้านคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย แต่ประเทศเหล่านี้ก็ยังเคยส่งเสบียงอาหาร รวมถึงยุทโธปกรณ์เข้าช่วยด้วยเช่นกัน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง

จุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครกันแน่ เป็นผู้เริ่ม

สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายชนะคือฝ่ายพันธมิตร และภายหลังสงครามนั้น ได้มีการเซ็นสนธิสัญญาเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่สนธิสัญญาที่น่าสนใจคือ สนธิสัญญาแวร์ซายส์ เพราะถึงแม้ว่าเยอรมนีจะยอมสงบศึกลงแล้วนั้น แต่ผลสำคัญคือ มีการวาดรูปแผนที่ยุโรปขึ้นใหม่ จึงทำให้ประเทศฝ่ายมหาอำนาจได้สูญเสียดินแดนของตนเอง ไปเป็นจำนวนมาก และยังทำให้เกิดประเทศขึ้นมาใหม่ ในแถบยุโรปตะวันออก ซึ่งเยอะมนีได้สูญเสียอาณานิมในโพ้นทะเลไปทั้งหมด อีกทั้งยังต้องชดใช้ค่ากฎิกรสงครามอย่างมากหมายมหาศาลอีกด้วย ร่วมถึงต้องทนถูกตราหน้าว่า ประเทศตนเองเป็นผู้ริเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 จนทำให้จักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการีได้แตกออกไปเป็นประเทศเอกราชใหม่ ซึ่งได้แก่ ประเทศออสเตรีย, ประเทศฮังการี, ประเทศเชโกสโลวาเกีย และประเทศยูโกสลาเวีย ส่วนจักรวรรดิออตโตมานก็ได้ล่มสลายไป โดยแผ่นดินเดิมของจักรวรรดินั้น ได้ถูกแบ่งให้กลายเป็นอาณานิคมของผู้ชนะสงครามทั้งหลายอีกด้วย 

จุดแตกหัก “สนธิสัญญาแวร์ซายส์”

จุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครกันแน่ เป็นผู้เริ่ม

ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวนี้ จึงทำให้ฝ่ายผู้พ่ายแพ้ต้องเสียค่ากฎิกรรมสงคราม อีกทั้งยังต้องเสียดินแดนทั้งในยุโรป และอาณานิคม จนต้องลดจำนวนกำลังทหาร และอาวุธ อีกทั้งยังต้องถูกพันธมิตรเข้ายึดครองดินแดน จนกว่าจะปฎิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศผู้แพ้ไม่ได้เข้าร่วมในการร่างสนธิสัญญานี้ แต่ยังถูกบังคับให้ลงนามยอมรับตามข้อตกลงนี้ด้วย ดังนั้นแล้ว จึงก่อนให้เกิดภาวะตึงเครียด จนในที่สุด ได้เกิดการก่อตัวของลัทธิฟาสซิสต์ ในประเทศอิตาลี นาซีในประเทศเยอรมัน รวมถึงเผด็จการทหาร ในประเทศญี่ปุ่น จนสุดท้ายแล้ว ประเทศมหาอำนาจทั้งสามประเทศ ได้ร่วมมือกัน เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ และโลกเสรี หรือเรียกกันว่า ฝั่งอักษะ โดยมีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศ ให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย ร่วมถึงเรื่องสันติภาพของโลกนี้ด้วย แต่สุดท้าย หรือท้ายสุดแล้วนั้น ดูเหมือนกว่า การก่อตั้งองค์กรกลางนี้ จะไม่เป็นผลดีสักเท่าไร ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะล้มเหลว เนื่องจากในปีค.ศ. 1939 ได้เกิดสงครามรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และนั่นคือ สงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง