ระเบิดมือ หนึ่งในอาวุธพกพาของเหล่าทหาร

ระเบิดมือ หนึ่งในอาวุธพกพาของเหล่าทหาร

ระเบิดมือ เป็นอาวุธที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีขนาดเล็กแต่อานุภาพการทำลายล้างสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อใข้ในทางการทหาร ครั้งนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของอาวุธชนิดนี้มาแนะนำดังต่อไปนี้

ความเป็นมาของ ระเบิดมือ

ระเบิดมือ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลักฐานว่าถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่วัตถุระเบิดในยุคนั้นยังไม่มีอานุภาพรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับในยุคนี้ และเมื่อเข้าสู่สมัยสงครามโลกครั้งแรกก็ได้มีการพัฒนาอาวุธของทหารหลายๆ อย่างรวมทั้งระเบิดซึ่งมีการใช้ใน สนามรบ อย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีการประดิษฐ์คิดค้นระเบิดจากหลายๆ ประเทศ เช่น ระเบิดมิลส์ (MILLS BOMB) ของสหราชอาณาจักรและก็เรียกได้ว่าเป็นระเบิดที่มีชื่อเสียงมาก จนถึงสมัยสงครามโลกคครั้งที่สองก็ยังมีการใช้ระเบิดมิลส์ในการรบเช่นกัน

ระหว่างสมัยสงครามโลกจนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาอาวุธระเบิดจากหลายๆ ประเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและมีตัวเลือกในการใช้เพื่อการรบทางทหารมากขึ้น เช่น ระเบิดมือรุ่น MK2 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระเบิดมือรุ่น MOD.35 จากประเทศอิตาลี เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะผลิตอาวุธระเบิดเพื่อใช้ทางการทหารภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้มีการส่งออกไปให้เหล่าทหารอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ก็เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมรบ ฝึกใช้อาวุธของทหารนั่นเอง

ลักษณะการทำงานของระเบิดมือ

ระเบิดมือ เป็นอาวุธที่มีขนาดเล็ก บ้างก็เรียกว่า ระเบิดขว้าง ซึ่งหลักการทำงานโดยทั่วไปจะมีรูปแบบคล้ายดอกไม้ไฟ พลุ หรือประทัด นั่นคือจะมีการจุดชนวนด้วยไฟเพื่อให้ชนวนไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีวัตถุระเบิดภายในเพื่อให้เกิดการกระจายออกของระเบิดไปสร้างความเสียหายให้กับศัตรู โดยเฉพาะจุดที่ทหารเข้าถึงได้ยากอย่างป้อมปราการ สิ่งปลูกสร้าง หลุมหลบภัย

อย่างไรก็ตามการพัฒนาระเบิดด้วยวิธีจุดชนวนใหม่ๆ ทำให้มีรูปแบบการทำงานของชนวนที่ทันสมัยขึ้น เช่น แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะไม่ใช้ไฟในการจุดแต่จะใช้วัตถุอื่นๆ เช่น สิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟหรือเส้นลวด วัตถุมีคมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและผลิต

ระเบิดมือ ในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนา ระเบิดมือ ของผู้ผลิตในทุกวันนี้ ต้องบอกว่ามีการพัฒนาจากเดิมค่อนข้างมากในเรื่องอานุภาพความร้ายแรง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตอาวุธสงครามอันดับต้นๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน เป็นต้น 

และประเภทของระเบิดมือที่มักจะพบเห็นกันในยุคนี้ เช่น ระเบิดมือ M26 บ้างก็เรียกว่าระเบิดมะนาว ลักษณะเป็นลูกกลมเกลี้ยงขนาดพอดีมือ ส่วนระเบิดที่เรียกกันว่าระเบิดน้อยหน่าที่มีผิวภายนอกลายตาราง ก็คือระเบิดมือรุ่น MK2 เมื่อต้องการใช้งานก็จะดึงสลักระเบิดและขว้างออกไปยังเป้าหมาย