ระเบิดขว้าง หนึ่งในวัตถุระเบิดทางทหารที่ควรทำความรู้จัก

ระเบิดขว้าง หนึ่งในวัตถุระเบิดทางทหารที่ควรทำความรู้จัก

ระเบิดขว้าง คืออาวุธประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับมือและมีอานุภาพในการรบทางทหารควบคู่กับอาวุธอื่นๆ และในครั้งนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจของอาวุธชนิดนี้มาฝาก ดังต่อไปนี้

ระเบิดขว้าง คืออะไร?

ระเบิดขว้าง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระเบิดมือ (HAND GRENADE) เป็นอาวุธที่ถูกคิดค้นเพื่อใช้ในสงคราม มักจะมีรูปร่างและขนาดที่สามารถถือได้พอดีกับมือ มีโพรงข้างในสำหรับบรรจุสารที่ทำให้เกิดระเบิด วิธีใช้ก็จะใช้ด้วยการจุดชนวนและขว้างไปยังบริเวณเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความเสียหายจากแรงระเบิดโดยในบางรุ่นอาจใช้ติดกับปากกระบอกปืนขนาดเล็กยาวเพื่อยิงหรือใช้กับเครื่องยิงระเบิดมือที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษก็ได้ ระเบิดมือในสมัยสงครามโลกส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐอเมริกา แต่ยุคหลังสงครามมาจนถึงปัจจุบันนี้มีหลายๆ ประเทศที่ผลิตวัตถุระเบิดและก็พัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างหลากหลายตามยุคสมัยเพื่อใช้ในทางทหาร 

รูปแบบของระเบิดขว้าง 

ระเบิดขว้าง ถ้าแบ่งตามรูปร่างและลักษณะภายนอกก็จะมี 4 รูปแบบหลักๆ ประกอบด้วย ระเบิดแบบลูกเกลี้ยง ระเบิดแบบน้อยหน่าหรือ ระเบิด F1 ระเบิดลูกมะนาว และระเบิดมือรุ่น M67 แต่ละชนิดที่กล่าวถึงนี้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและมีชื่อเรียกทางทหารในภาษาราชการโดยเฉพาะเป็นของตัวเองด้วย 

รูปแบบของระเบิดมือนั้นออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก มีหลักการทำงานคล้ายกับประทัดหรือดอกไม้ไฟ โดยระเบิดมือสมัยใหม่นั้น ชนวนภายในจะเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะไม่จุดไฟจากภายนอกเหมือนประทัด แต่จะออกแบบชนวนระเบิดด้วยวัตถุประเภทเดียวกับลวด หรือวัตถุไวไฟ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ระเบิดมือก็มีอานุภาพการทำลายร้างสูงมากจากการกระจายของสะเก็ดระเบิด บางรุ่นสามารถหยุดยั้งยานยนต์รถถังให้เกิดความเสียหายได้ด้วย 

ระเบิดขว้างประเภท M67

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึง ระเบิดขว้าง ทั้งหมด 4 แบบ ซึ่ง ระเบิดมือ M67 ก็เป็นหนึ่งในนั้น และระเบิดชนิดนี้ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม สงครามอ่าวเปอร์เซียและยังคงพัฒนาการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้ โครงสร้างรูปร่างภายนอกของ M67 เป็นรูปทรงกลมเกลี้ยง บางครั้งจึงถูกเรียกว่าระเบิดลูกเบสบอล ภายในบรรจุสารที่ทำให้เกิดระเบิดแบบกระจายตัว มีสลักนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดึงชนวนระเบิดโดยไม่ตั้งใจ ในส่วนของการใช้งาน สามารถขว้างไปได้ไกลในรัศมีประมาณ 30-35 เมตร ปัจจุบันมีรุ่นแยกย่อยอีกหลายรุ่น รวมทั้ง มีการจำลองในรูปแบบระเบิดฝึกซ้อม ชื่อว่าระเบิด M69 สีฟ้า ซึ่งผลิตมาเพื่อฝึกซ้อมการใช้ M67 อย่างปลอดภัย เมื่อทดลองขว้างออกไปจะมีแค่ควันสีขาวเล็กน้อยเท่านั้น