ประเภทวัตถุระเบิด เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด มีอะไรบ้าง?

ประเภทวัตถุระเบิด

ประเภทวัตถุระเบิด วัตถุระเบิด เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่สามารถทำปฏิกิริยาได้ วัตถุระเบิดนั้นมีพลังงานศักย์มาก เมื่อสารเคมีในวัตถุระเบิดถูกปล่อยออกมา ก็จะทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง และจะมีทั้งแสง เสียง ความดัน และความร้อนตามออกมา รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบก็จะถูกทำลาย

พลังงานศักย์ที่อยู่ในวัตถุระเบิด มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น แก๊สความดันสูง, พลังงานนิวเคลียร์, พลังงานเคมี เป็นต้น ถ้าหากต้องการแบ่งแยกประเภทวัตถุระเบิด ก็สามารถแบ่งแยกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แยกชนิดวัตถุระเบิดตามลักษณะ แบ่งตามการใช้งาน หรือแบ่งตามสิ่งที่บรรจุ แต่ถ้าหากแบ่งตามอำนาจของการระเบิด สามารถแยกชนิดวัตถุระเบิดได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1.  ระเบิดแรงดันต่ำ (low explosives)

วัตถุระเบิดมีอะไรบ้าง ระเบิดชนิดนี้ จะทำปฏิกิริยาโดยการลุกไหม้ ซึ่งทำให้เกิดความดันและความร้อน และคลื่น shock wave จะมีความเร็วน้อยกว่า 1000 เมตร/วินาที

 1. ระเบิดแรงดันสูง (high explosives)

ระเบิดชนิดนี้ จะทำปฏิกิริยาโดยการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความดันแก๊สและคลื่น shock wave อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วมากกว่า 1000 เมตร/วินาที

ประเภทวัตถุระเบิด

การจำแนก ประเภทวัตถุระเบิด ตามวัตถุระเบิดที่ใช้ในราชการทหาร

หากต้องการจำแนกประเภทวัตถุระเบิด ตามวัตถุระเบิดทางทหาร จะ แยกชนิดวัตถุระเบิด ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1. จำแนกตามลักษณะการใช้งาน
 2. จำแนกตามลักษณะสิ่งบรรจุ

ซึ่งวัตถุระเบิดทางทหาร เป็นสสารชนิดหนึ่ง ที่มักจะมีปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การได้รับการเสียดสี ความร้อน หรือได้รับแรงกระตุ้นต่างๆ ส่งผลให้ตัวทำสสารนั้นเกิดเป็นสารใหม่หรือกลายเป็นแก๊สจำนวนมาก และก็จะระเบิดออกในที่สุด สำหรับวัตถุระเบิดทางทหาร สามารถแยกชนิดวัตถุระเบิดตามอัตราความเร็วในการระเบิดได้ 2 ประเภท คือ

 • วัตถุระเบิดแรงดันต่ำ วัตถุระเบิดมีอะไรบ้าง เกิดจากการเผาไหม้ที่เปลี่ยนให้ของแข็งกลายไปเป็นแก๊สอย่างช้าๆ สำหรับวัตถุระเบิดแรงดันต่ำมีความเหมาะสมในการใช้เป็นอาวุธที่ต้องการแรงผลักดัน มีอัตราความเร็วในการระเบิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 400 เมตร/วินาที โดยอาวุธประเภทนี้ได้แก่ ดินดำและดินไร้ควัน
 • วัตถุระเบิดแรงดันสูง เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนให้วัตถุระเบิดกลายเป็นแก๊สอย่างรวดเร็ว ทำให้เป้าหมายถูกทำลายล้างอย่างรวดเร็ว โดยอยู่ในอัตรา 1,000 เมตร/วินาที ถึง 8,500 เมตร/วินาที ซึ่งวัตถุระเบิดประเภทนี้ มักจะพบได้ในดินระเบิดแท่งที่ใช้ในการบรรจุทุ่นระเบิดต่างๆ

ระบบการจุดระเบิดมีกี่ระบบ และต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง?

ระบบการจุดระเบิด หลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่

 1. ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน
 2. ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
 3. ระบบการจุดระเบิดด้วยฝักแคระเบิด
 4. ระบบผสม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดวัตถุระเบิดมีอะไรบ้าง

 • ชนวนฝักแคเวลา

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการถ่วงเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจุดระเบิดสามารถแบ่งออกเป็นอีก 2 ชนิด คือ 1. ชนวนปลอดภัย อัตราการลุกไหม้ 30 ถึง 45 วินาทีต่อฟุต สามารถนำไปใช้ในน้ำได้ และต้องทำการทดสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง และ 2. ชนวนฝักแคเวลา m700  มีอัตราการลุกไหม้ 40 วินาทีต่อฟุต 

 • ชนวนฝักแคระเบิด

เป็นชนวนที่ใช้สำหรับเป็นสื่อในการส่งคลื่นระเบิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งมีอัตราความเร็วในการระเบิด 20,000-24,000 ฟุตต่อวินาที ก่อนนำไปใช้งานจะต้องตัดทิ้งออกไปประมาณ 6 นิ้วเพื่อป้องกันความชื้นที่หลงเหลืออยู่

 • เชื้อปะทุชนวน

ใช้สำหรับการจุดระเบิดที่มีวัตถุระเบิดแรงสูง ไม่สามารถใช้ในน้ำได้ และจะถูกทำให้ระเบิดขึ้นด้วยชนวนฝักแคเวลา

 • เชื้อประทุไฟฟ้า

จะทำหน้าที่ในการถ่วงเวลาอย่างทันทีทันใด ไม่สามารถใช้ในน้ำได้ ก่อนนำไปใช้งานต้องทำให้ปลายสายไฟลัดวงจรก่อน

 • เครื่องทำลายประเภท M10

ประเภทวัตถุระเบิด เป็นเครื่องทำลายที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง ภายในบรรจุดินเทตตริล สามารถใช้จุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนหรือเชื้อปะทุไฟฟ้า และประกอบเข้ากับเครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน 

ประโยชน์ของวัตถุระเบิด มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง?

โดยทั่วไปแล้ววัตถุระเบิด ประเภทวัตถุระเบิด เป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการทำลายล้างอย่างสูงมาก โดยประโยชน์ของวัตถุระเบิดและจุดประสงค์หลักของระเบิดนั้นก็คือ ใช้ทำลายล้างสิ่งของชิ้นใหญ่ และมักจะใช้ในสมรภูมิรบเท่านั้น หากผู้ใดมีวัตถุระเบิดของทหารไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีโทษทางกฎหมาย

แต่สำหรับประโยชน์ของวัตถุระเบิดที่เราเห็นได้ทั่วไป และมันเป็นประโยชน์ของวัตถุระเบิดที่ใช้ได้จริง นั่นก็คือ การนำมาใช้ทำลายตึกสูง ประโยชน์ของวัตถุระเบิด  ทำลายสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการสร้างใหม่ โดยไม่ต้องใช้วิธีทุบทิ้ง เป็นต้น

เรื่องราวของวัตถุระเบิด ประเภทวัตถุระเบิด และอาวุธสงครามต่างๆ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกมากมาย วัตถุระเบิดมีอะไรบ้าง ที่เรายังไม่ได้นำมาแนะนำให้กับทุกท่านในวันนี้ ยังมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดอีกมากมาย วัตถุระเบิดมีอะไรบ้าง ที่รอให้เราได้ค้นหา สามารถติดตามบทความๆ ดีจากพวกเราได้อีก หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณ  

สนามยิงปืนพัทยาBATTLEMOUSE PATTAYA สนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในพัทยา

สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต สนามโกคาร์ท สนามแข่งรถ มาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย