ครอบครองปืนเถื่อน ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องโทษอย่างไร ร้ายแรงแค่ไหน?

ครอบครองปืนเถื่อน

การ ครอบครองปืนเถื่อน ถือเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่เราก็มักจะเห็นข่าวกันได้อยู่บ่อยๆ สำหรับผู้ที่ ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ก็จะได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้กับใครหลายๆ คนมากเลยทีเดียว รวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการครอบครองปืน ก็อาจจะทำให้ตนเองนั้นกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปดูว่าการ ครอบครองปืนเถื่อน นั้นผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องโทษอย่างไร ร้ายแรงแค่ไหน แต่ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนเลยว่า ปืนเถื่อน คืออะไรและมีลักษณะแบบไหนตามที่กฎหมายกำหนด

ปืนเถื่อน คืออะไร

ปืนเถื่อน เป็นปืนที่ไม่ได้มีการจดหรือรับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

  1. เป็นปืนที่ผลิตจากต่างประเทศ ที่ลักลอบเข้ามาใช้หรือจำหน่ายในประเทศไทย ไม่ได้มีใบอนุญาตหรือมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนมากจะเป็นปืนยี่ห้อดังและเป็นที่รู้จักกันดี
  2. เป็นปืนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย หรือที่เราเรียกกันว่า ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย ลักษณะ โดยทั่วไปคือ เป็นกระบอกปืนขนาด 38 มม. และมีกระสุนขนาด 9 มม. 
  3. เป็นปืนที่เคยถูกกฏหมาย แต่มีเหตุอันต้องให้ถูกยกเลิกทะเบียน และเครื่องหมายทะเบียนถูกแก้ไขโดยการทำโจรกรรม และนำไปขายในตลาดมืดขายปืนเถื่อน

เพราะปืนเถื่อนเป็นปืนที่หาซื้อง่าย มีราคาถูกกว่าปืนประเภทอื่นๆ อีกทั้งในขั้นตอนการซื้อยังไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก จึงส่งผลให้ปืนเถื่อนมีให้เห็นเกลื่อนกลาดและยังมีผู้ไม่ประสงค์ดีมาใช้ในทางที่ผิดๆ อีกด้วย

ปืนเถื่อน ผิดกฎหมายหรือไม่?

สำหรับกฎหมาย เกี่ยวกับ ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย นั้น มีระบุไว้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490  โดยเฉพาะมาตรา 7 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

โทษปืนเถื่อน มีอะไรบ้าง

ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษปืนเถื่อน ตามมาตรา 72 วรรคสอง ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน คือ

  • ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีที่มีเครื่องกระสุนปืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
  • ห้ามมิให้ผู้ใดทําซื้อมีใช้สั่งหรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  • ถ้า ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคสองด้วยต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000บาท

ซึ่งนั่นหมายความว่าโทษปืนเถื่อน มีความร้ายแรงถึงขั้นจำคุก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย พกพา หรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงการซื้อขายในตลาดมืดขายปืนเถื่อน ก็มีความผิดเช่นกัน

ต้องโทษปืนเถื่อน ร้ายแรงแค่ไหน?

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้เลยว่า กฎหมาย พ.ร.บ. เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนั้้นมีความเข้มงวดและครอบคลุมทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า หรือแม้แต่การดัดแปลงปืนให้เป็น ปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย ก็มีความผิดเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะมีผู้นำปืนแบลงค์กันมาดัดแปลงให้เป็นปืนจริงนั่นเอง หากพบเห็นว่ามีผู้กระทำความผิดตามที่กล่าวไปข้างต้น จะมีการออกกฎหมายจับกุมจริง จำคุกจริงและปรับจริง จากที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ในหลายกรณี ซึ่งได้มีการจับกุมผู้กระทำผิด ถูกจับ คดี ปืนเถื่อน ดำเนินคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดไปแล้วหลายราย

ซึ่งหมายความว่าโทษปืนเถื่อนนั้นมีความร้ายแรงถึงขั้นจำคุก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย พกพา หรือมีไว้ในครอบครอง ถึงแม้จะเป็นเพียงการพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัว แต่ถ้าหากปืนไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือมี ใบอนุญาต อย่างถูกต้อง ก็ต้องต้องระวาง โทษปืนเถื่อน จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เพราะฉะนั้นห้ามพกพาและมีไว้ในครอบครอง หรือซื้อขายอาวุธปืนในแหล่งขายที่ไม่ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถูกต้องโทษตามกฎหมาย

ครอบครองปืนเถื่อน

สรุป เราสามารถครอบครองปืนเถื่อนได้หรือไม่? 

การครอบครองปืนเถื่อน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยปืนเถื่อนนั้นก็มีให้เราเห็นอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปืนไทยประดิษฐ์ ผิดกฎหมาย ที่มีการดัดแปลงนำมาใช้งาน หรือนำไปวางขายใน ตลาดมืดขายปืนเถื่อน หากแหล่งขายปืนเป็น ตลาดมืดขายปืนเถื่อน ก็การันตีได้เลยว่าปืนนั้นไม่ได้ถูกกฎหมายอย่างแน่นอน ดังนั้น หากต้องการครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกต้อง ควรมีการดำเนินการขอใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย พร้อมซื้อปืนจากแหล่งขายอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ 

สนามยิงปืนพัทยาBATTLEMOUSE PATTAYA สนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในพัทยา

สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต สนามโกคาร์ท สนามแข่งรถ มาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย