ความเร็ว และแรงปะทะของ กระสุนปืนพก ในแต่ล่ะประเภท

กระสุนปืนพก

ความเร็วและแรงปะทะของ กระสุนปืนพก เป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของกระสุนปืน กระสุนที่มีความเร็วและแรงปะทะสูง จะสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่า

ประเภทของ กระสุนปืนพก

ประเภทของกระสุนปืนพก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

กระสุนชนวนกลาง (Centerfire Cartridge)

กระสุนชนวนกลาง เป็นกระสุนปืนชนิดที่ใช้ดินปืนเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิด กระสุนชนวนกลางมีความเร็วและแรงปะทะสูงกว่ากระสุนชนวนริม โดยทั่วไปแล้ว กระสุนชนวนกลางจะมีหัวกระสุนที่ทำจากโลหะแข็ง เช่น ทองเหลือง หรือเหล็กกล้า

กระสุนชนวนริม (Rimfire Cartridge)

กระสุนชนวนริม เป็นกระสุนปืนชนิดที่ใช้ดินปืนเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดเช่นกัน แต่ดินปืนจะอยู่ที่ขอบกระสุน กระสุนชนวนริมมีความเร็วและแรงปะทะต่ำกว่ากระสุนชนวนกลาง โดยทั่วไปแล้ว กระสุนชนวนริมจะมีหัวกระสุนที่ทำจากโลหะอ่อน เช่น ทองแดง หรือสังกะสี

ความเร็วของกระสุนปืนพกที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีดังนี้

 • กระสุน 9 มม. Parabellum ความเร็ว: 1,150-1,250 ft/s
 • กระสุน .38 Special ความเร็ว: 850-950 ft/s
 • กระสุน .357 Magnum ความเร็ว: 1,250-1,350 ft/s
 • กระสุน .45 ACP ความเร็ว: 850-950 ft/s
 • กระสุน .44 Magnum ความเร็ว: 1,250-1,350 ft/s

การเลือกกระสุนปืนพกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

กระสุนปืนพกเป็นปัจจัยสำคัญในการหยุดยั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกมีดังนี้

 1. สำหรับการป้องกันตัว ควรเลือกกระสุนที่มีความเร็วและแรงปะทะสูง เพื่อหยุดยั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระสุนที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ กระสุน 9 มม. Parabellum และกระสุน .357 Magnum
 2. สำหรับฝึกซ้อม ควรเลือกกระสุนที่มีราคาไม่แพง และใช้งานง่าย กระสุนที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ กระสุน .22 LR และกระสุน .38 Special
 3. สำหรับล่าสัตว์ ควรเลือกกระสุนที่มีความเร็วและแรงปะทะสูงพอที่จะทะลุทะลวงเป้าหมายได้ กระสุนที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ กระสุน .357 Magnum และกระสุน .45 ACP
กระสุนปืนพก

เปรียบเทียบระหว่างกระสุนปืนพกกับลูกกระสุนปืนลมและกระสุน 30-06

 • กระสุนปืนพก เป็นกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วและแรงปะทะสูง เหมาะสำหรับการพกพาติดตัวเพื่อป้องกันตัว กระสุนปืนพกที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ กระสุน 9 มม. Parabellum และกระสุน .357 Magnum
 • ลูกกระสุนปืนลม เป็นกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วและแรงปะทะต่ำ เหมาะสำหรับการล่าสัตว์ขนาดเล็ก ลูกกระสุนปืนลมที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ กระสุน .177 และกระสุน .22
 • กระสุน 30-06 เป็นกระสุนขนาดใหญ่ที่มีความเร็วและแรงปะทะสูง เหมาะสำหรับการล่าสัตว์ขนาดใหญ่ กระสุน 30-06 นิยมใช้กันมากที่สุดในปืนไรเฟิล

กระสุนปืนพก ลูกกระสุนปืนลม และกระสุน 30-06 เป็นกระสุนประเภทต่างๆ ที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกกระสุนให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความเร็วและแรงปะทะของกระสุนปืนพก

นอกจากขนาดของกระสุนปืน ประเภทของกระสุน และการใช้งานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเร็วและแรงปะทะของกระสุนปืนพก ดังนี้

 • ชนิดของดินปืน :ดินปืนที่ใช้ในกระสุนมีด้วยกันหลายประเภท ดินปืนชนิดที่มีแรงดันสูง จะทำให้กระสุนมีความเร็วและแรงปะทะสูงตามไปด้วย
 • ความยาวของลำกล้องปืน :ลำกล้องปืนที่ยาวกว่า จะทำให้กระสุนมีความเร็วสูงมากขึ้น เนื่องจากกระสุนมีเวลาในการเผาไหม้ดินปืนได้นานขึ้น
 • น้ำหนักของกระสุน :กระสุนที่มีน้ำหนักมาก จะทำให้มีความเร็วและแรงปะทะสูงมากขึ้น แต่กระสุนจะมีแรงถีบมากขึ้นเช่นกัน
 • มุมยิง :กระสุนที่ยิงในมุมที่สูง จะทำให้มีความเร็วและแรงปะทะลดลง เนื่องจากกระสุนเสียพลังงานในการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
 • สภาพอากาศ :สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ จะทำให้ความเร็วและแรงปะทะของกระสุนลดลง เนื่องจากดินปืนจะเผาไหม้ได้ช้าลง

ความเร็วและแรงปะทะของกระสุนปืนพก เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของกระสุน ประเภทของกระสุน ชนิดของดินปืน ความยาวของลำกล้องปืน สภาพอากาศ และความหนาแน่นของอากาศ การเลือกกระสุนปืนพกให้เหมาะสมกับการใช้งาน จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ด้วย

สนามยิงปืนพัทยาBATTLEMOUSE PATTAYA สนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในพัทยา

สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต สนามโกคาร์ท สนามแข่งรถ มาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย