ประวัติปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

โดยในช่วงศตวรรษที่ 20 ภายหลังสงครามเกาหลี ทางการสหรัฐอเมริกา มีความต้องการอาวุธปืนกล เพื่อใช้ในการสนับสนุนทหารราบ และต้องสามารถติดตั้งบนยานยนต์ได้ ดังนั้นแล้ว จึงได้มีการพัฒนาปืนกลเอนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับกระสุนนาโต้ โดยมีต้นแบบมาจาก ปืนกล MG42 แต่ต่อมาในปี 1957 ปืน M60 นั้น ได้ถูกนำไปใช้ในสงครามเวียดนาม จัดเป็นอาวุธสนับสนุนให้กับหน่วยปืนเล็ก ปืน M60 เป็นปืนกลลักษณะพร้อมยิง ในขณะลูกเลื่อนเปิด ใช้ระบบก๊าซ ซึ่งชุดลูกสูบนั้น จะติดตั้งอยู่ใต้ลำกล้อง สำหรับการป้อนกระสุนนั้น จะเป็นการป้อนกระสุนจากทางด้านซ้ายของตัวปืน อัตราการยิงโดยประมาณแล้วจะอยู่ที่ 500 – 650 นัดต่อนาที มีระยะหวังผลอยู่ที่ 1,100 เมตร มีทั้งแบบ 2 ขา ที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวปืน และยังสามารถใช้รวมกับขาตั้งแบบสามขาได้อีกด้วย 

ประวัติปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

เปิดประวัติ ปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

สำหรับปืน M60 นั้น ได้ถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อสนับสนุนทหาร โดยติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น บนยานเกราะ รวมถึงบนเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปืน M60 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนปืนกลขนาดต่าง ๆ ในช่วงสมัยนั้น โดยในสมัยนั้น จะใช้กระสุน .30 มม. แต่ทางกองทัพได้เปลี่ยนมาใช้กระสุน 7.62 มม. ตามมาตรฐานนาโต้ ซึ่งทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้รับแรงบันดาลใจมาจากปืนกล MG42 ซึ่งมีอานุภาพมาก จนได้ตั้งเป็นฉายาว่า “เลื่อยตัดกระดูกฮิตเลอร์” สำหรับปืนกล MG42 นั้น มีระบบป้อนกระสุนแบบสายพาน โดยทางการอเมริกันได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้นำมาพัฒนาเป็นปืน M60 

ประวัติปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

ข้อมูลทั่วไปของปืน M60 

ตัวปืน M60 ติดตั้งแบบขาคู่ เนื่องจากว่า ปืน M60 เป็นปืนที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว จะมีน้ำหนักโดยประมาณ 10 กิโลกรัม และนี่ยังไม่รวมน้ำหนักของสายกระสุนอีกด้วย อีกทั้งเมื่ออยู่ในสนามรบแล้วนั้น หากมีกระสุนนับร้อยพุ่งเข้ามาหาเรา ตามธรรมชาติของคนเรา จะต้องหมอบตัวลงต่ำเพื่อหลบวิถีกระสุน ดังนั้นแล้ว นี่คือหน้าที่หลักของปืน M60 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปืน M60 ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง นั่นคือ ที่จับบริเวณลำกล้องปืน เพราะการที่จะเปลี่ยนลำกล้องปืนในระหว่างที่ร้อนนั้น ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องใส่ถุงมือที่หนามาก และนอกจากนี้ ปืน M60 ยังขัดลำกล้องบ่อยอีกด้วย เนื่องจากสายพานที่ใช้ส่งกระสุนนั้น อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม มีทหารบางคนแก้ปัญหานี้ โดยการใช้กระป๋องเปล่าวางรองไว้ใต้สายส่งกระสุน ซึ่งจะช่วยให้สายกระสุนเคลื่อนที่ส่งกระสุนได้อย่างราบเรียบขึ้น สำหรับข้อบกพร่องอีกเรื่องหนึ่งคือ ตัวปืนขาดการหล่อลื่น ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นที่มาให้พร้อมกับตัวปืนนั้น มีน้อยมากจนเกินไป และหมดลงอย่างเร็วอีกด้วย 

ประวัติปืน M60 มีความเป็นมาอย่างไร

เกิดการปรับปรุง M60 ครั้งยิ่งใหญ่

ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงปืน M60 เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1990 ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ลดการผลิตปืนรุ่นนี้ลง แต่ก็ยังคงมีการใช้งานมาถึงจนทุกวันนี้ โดยปืน M60 นั้น จัดได้ว่าเป็นอาวุธปืนยอดนิยม ที่ยังถูกบรรจุอยู่ในคลังอาวุธเกือบทุกกองทัพ โดยในปัจจุบันนี้ ปืน M60 ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งมากกว่า 50 ประเทศที่ใช้ปืนรุ่นนี้ แต่โดยส่วนมากแล้วนั้น จะเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโต้ และพันธมิตรในเอเชียตะวันออก รวมถึงในประเทศไทยด้วย