ปืนไทยประดิษฐ์ กับบทบาทการเป็นอาวุธทางทหาร

ปืนไทยประดิษฐ์ กับบทบาทการเป็นอาวุธทางทหาร

เมื่อพูดถึงปืนไทยประดิษฐ์ หลายคนก็มักจะนึกถึงภาพลักษณ์การเป็น ปืนเถื่อน แต่จริงๆ แล้ว การใช้งานปืนประเภทนี้เพื่อเป็นอาวุธทางทหารอย่างถูกกฎหมายก็ถือว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางทหารเช่นกัน ครั้งนี้ก็ได้นำข้อมูลของปืนประเภทนี้มาฝาก ดังนี้

ทำความรู้จักปืนไทยประดิษฐ์

ปืนไทยประดิษฐ์ เป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่มีมายาวนานและมักจะถูกมองว่าเป็นปืนเถื่อน เพราะส่วนใหญ่คือการทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต นิยมทำออกมาในรูปแบบปืนพก ปืนลูกซองสั้นหรือปืนลูกโม่ แต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ในการประดิษฐ์ปืนดังกล่าวนี้ ก็เพื่อการป้องกันตัวจากอันตรายรอบด้าน ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ปืนเหล่านี้ถูกเรียกว่า ช่างปืนไทยประดิษฐ์ ซึ่งภายหลังช่างฝีมือดีจำนวนไม่น้อยก็ได้รับโอกาสจากหน่วยงานทางทหารให้นำความรู้ไปใช้ประดิษฐ์อาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกองทัพให้การสนับสนุน

ปืนไทยประดิษฐ์สำหรับใช้งานทางทหาร

ที่ผ่านมานโยบายหนึ่งของกองทัพเกี่ยวกับ ปืนไทยประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาอาวุธเถื่อนก็คือการให้นักโทษที่ทำความผิดในคดีปืนเถื่อนมาจัดฝึกอบรมและแลกให้ความรู้เรื่องการผลิตอาวุธแก่เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดต่างๆ เช่น กรมสรรพาวุธ เรียกว่าเป็นการใช้ความความรู้ ความชำนาญ ในการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธจากผู้กลุ่มผู้คนเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาบุคลากรและการผลิตอาวุธกองทัพ เช่น ปืนพกสั้น ปืนลูกซอง ให้ทหารได้ฝึกทำปืนเหล่านี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผลิตอาวุธพกพาใช้งานได้เอง แม้ว่าในเรื่องของคุณภาพอาจจะยังเทียบเท่าของต่างประเทศไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี หากประสบความสำเร็จก็มีโอกาสต่อยอดด้วยการสร้างโรงงานผลิตภายใต้การดูแลของกองทัพโดยจะต้องดึงตัวผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานต่างประเทศมาช่วยให้คำแนะนำด้วย

ปืนไทยประดิษฐ์ประเภทต่างๆ 

ตามที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้นว่า ปืนไทยประดิษฐ์ ส่วนใหญ่มักจะทำขึ้นเพื่อเป็นอาวุธพกพาและป้องกันตัว ซึ่งในกลุ่มอาวุธปืนพกดังกล่าวก็ยังมีแยกย่อยตามลักษณะเฉพาะตัวอีกหลายประเภท เช่น ลูกโม่ .22 ไทยประดิษฐ์ ลักษณะเป็นปืนพกสั้นลูกโม่ ใช้กระสุนขนาด .22 เป็นปืนที่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มาก ราคาจึงไม่สูงเกินไป แต่ในประเด็นเรื่องการครอบครองก็จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องอาวุธเถื่อนเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจจะได้ปืนไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอันตรายด้วย นอกจากนี้ ยังมีปืนประเภทอื่นนอกจากปืนลูกโม่ นั่นคือ ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ 

ปัจจุบัน อาวุธเหล่านี้ ถูกจำกัดให้ใช้สำหรับกองทัพหรือที่เรียกว่าปืนสวัสดิการ กลุ่มผู้ประดิษฐ์ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกจับกุมไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากต้องการใช้ปืนพกเพื่อป้องกันตัว จึงควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนเพื่อที่จะพกปืนอย่างถูกต้อง