ปืนกลเบา อาวุธป้องกันตัวเหล่าทหารในสงคราม

ปืนกลเบา อาวุธป้องกันตัวเหล่าทหารในสงคราม

ปืนกลเบา อาวุธปืนประเภทหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและใช้กันมาตั้งแต่สมัยสงคราม เป็นหนึ่งในอาวุธปืนสำหรับทหารราบที่ใช้พกพาได้ ครั้งนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจของอาวุธปืนชนิดนี้มาฝากดังต่อไปนี้

ทำความรู้จักกับ ปืนกลเบา

ปืนกลเบา (LIGHT MACHINE GUN : LMG) ก็คือปืนกลที่ได้รับการออกแบมาให้มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ทหารราบนำไปใช้ในสงครามเพียงคนเดียวแบบไม่ต้องมีผู้ช่วย เรียกว่าในสมัยสงคราม ปืนชนิดนี้คืออาวุธสนับสนุนของเหล่าทหารที่มีความจำเป็นมาก มีลักษณะคล้ายปืนไรเฟิล และนิยมใช้ควบคู่กันในหน่วยรบเดียวกัน

จุดเริ่มต้นของการคิดค้นปืนชนิดนี้ ตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1903 สันนิษฐานว่า นักทฤษฎีการทหารชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นมองว่าปืนกลหนักแทบไม่มีประโยชน์ในการโจมตีของทหารราบ พวกเขาจึงพากันศึกษา คิดค้นเพื่อประดิษฐ์อาวุธปืนกลที่มีน้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงให้เหล่าทหารราบได้ใช้งานสะดวกขึ้นมากกว่าการที่ต้องถือปืนกลหนัก นับจากนั้นมาจึงมีการพัฒนาปืนกลน้ำหนักเบาเพื่อใช้ในการทหารอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปืนกลเบาอาจจะมีการใช้งานน้อยลง และส่วนใหญ่ใช้กับหน่วยทหารราบสมัยใหม่ซึ่งหลายๆ ประเทศก็มียุทธวิธีการใช้ LMG เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป

ปืนกลเบาที่ใช้ในหน่วยงานทางทหาร

ปืนกลเบา คืออาวุธที่ใช้ในหน่วยงานทหารหลายๆ ประเทศทั่วโลก และบางประเทศก็ผลิตอาวุธชนิดนี้ส่งออกจำหน่ายให้กับกองทัพประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น เดนมาร์ก ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตอาวุธชนิดนี้อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งฝรั่งเศสกับอเมริกาด้วย 

สำหรับหน่วยงานทางทหารของไทย LMG ก็เป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่เหล่าทหารจะได้รับการฝึกใช้งานหรือถ้าต้องการครอบครองก็จะมีจำหน่ายให้เจ้าหน้าที่ทางทหารโดยเฉพาะเรียกว่า ปืนกลเบา สวัสดิการ โดยกรมการปกครอง อนุญาตให้ครอบครองเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น พลเรือนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้

ปืนกลเบารุ่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยม

หลายๆ ประเทศที่ผลิต ปืนกลเบา ออกมาใช้ตั้งแต่ยุคสงคราม จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีรุ่นที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน เช่น ปืนกลเบาเบรน หรือปืนเบรน จากประเทศอังกฤษ ถูกใช้เป็นอาวุธของเหล่าทหารราบกองทัพอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจนถึงสงครามเกาหลี จัดเป็นอาวุธประจำกายที่มีการใช้งานหลากหลาย นอกจากใช้ยิงด้วยวิธีปกติแล้วยังใช้กับขาตั้งปืนหรือติดตั้งบนยานพาหนะได้ด้วย และอีกหนึ่งรุ่นจากประเทศในเอเชียที่น่าสนใจคือ ปืนกลเบา TYPE 11 ของประเทศญี่ปุ่น ถูกใช้โดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เหล่านี้เป็นต้น